Nasi Eksperci

Nasz zespół tworzą doświadczeni trenerzy i konsultanci, entuzjaści TRIZ.
Uczymy, wyjaśniamy, szkolimy jak używać TRIZ.
Wdrażamy TRIZ w polskich organizacjach.

Agata Sawicka

Trener

Specjalizuje się w rozwijaniu kompetencji kadry menadżerskiej, w zarządzaniu zespołami i projektami – zarówno w krótkiej, jak i długiej perspektywie. Pracuje jako trener, coach i facylitator procesów biznesowych.  Klienci cenią ją za koncentrację na rezultatach i doprowadzanie procesów do końca. Do TRIZ wnosi myślenie procesowe, kompetencje psychologiczne i zarządcze.

Absolwentka wielu polskich uczelni – KUL, Akademia Leona Koźmińskiego i Francuskiego Instytutu Zarządzania. Była managerem w instytucjach finansowych i konsultingowych.

Efektywnie zarządzała zespołami i prowadziła liczne projekty wdrażania produktów, zmian i restrukturyzacji. Projektuje i wdraża systemy zarządzania kompetencjami, wprowadza zmiany strategii i kultury w organizacjach.

Prowadzi warsztaty menadżerskie koncentrujące uwagę na skutecznym zarządzaniu, rozwiązywaniu problemów i sytuacji konfliktowych.

Interesuje się kulturą dalekiego wschodu i filozofią NVC i Mindfulness.

Pasjonatka gór, podróży i squasha.