Wystąpienie Katarzyny Czapskiej z Technovation Forum 2019. Często zespół R&D jest wyłącznie męski, zobacz wystąpienie Katarzyny Czapskiej o zespołach mieszanych. Technovation Forum jest corocznym spotkaniem dyrektorów obszarów technicznych R&D z

Share
Kaizen, Kaikaku i TRIZ

KAIZEN to doskonalenie małym krokami, KAIKAKU to rewoulcyjna, skokowa zmiana. O ile narzędzia do stopniowej poprawy są dość popularne dzięki powszechności kultury Lean w wielu organizacjach, to przy tworzeniu gwałtownych

Share
Wrażenia ze szkolenia TRIZ Basic

Przeszedłem od wstępnego zainteresowania TRIZ do praktyki. Mój początek był mocno teoretyczny, bo faktycznie samo czytanie nie wystarcza. Dzięki szkoleniu doszedłem już do kilku rozwiązań, których nie potrafiłem znaleźć wcześniej.

Share

Wystąpienie Olega Feygensona na konferencji TRIZ for X. Język angielski. Tutaj znajdziesz krótki filmik wyjaśniający Disruptive Innovations Tutaj artykuł o narzędziu Function-Oriented-Search o którym Oleg wspomna pod koniec swojego wystąpienia: http://triz.oditk.pl/function-oriented-search-fos-czyli-jak-luskac-ziarna/

Share
DFA – czyli złoto konstruktorów

Zapraszam do pełnej wersji artykułu o złocie ukrytym u Konstruktorów, czyli Design for Assembly (DFA). Pełny artykuł opublikowany jest tutaj Oto zajawka: Wdrażanie DFA w organizacji powinno nie tylko zawierać

Share
3 wywiady przed Technovation Forum

Oto trzy kilkuminutowe wywiady nagrane z mówcami Technovation Forum 2019. Pierwszy to wprowadzenie do świata patentów przez rzecznika patentowego, dyrektora zarządzającego kancelarii AOMB w Warszawie Jakuba Sielewiesiuka. Drugi to wywiad

Share

Nagranie wystąpienia Danuty Dunajskiej, prezesa ODITK Consulting i Michała Hałasa, dyrektora innowacji w GRUPIE ODITK z Technovation Forum 2018 w Bydgoszczy z podtytułem „Jak dostarczać tlenu pomysłowości?” https://www.youtube.com/watch?v=xIxX8yirN0U&t=846s Dostarczanie tlenu

Share
Co to jest DFM?

Projektowanie pod wytwarzanie – DFM Design for Manufacturing (lub Manufacturability) wydaje się tylko zbiorem zasad jak prawidłowo projektować części pod dany proces produkcyjny. W praktyce to coś znacznie więcej. Wiele

Share
Porówanie TRIZ z klasycznymi metodami kreatywności

Zapis webinarium prowadzonego przez Konrada Klepackiego i Michała Hałasa: 40 minutowy film z webinarium porównującego TRIZ z klasycznymi metodami pobudzania kreatywności, szczególnie w rozwiązywaniu problemów technicznych. Webinarium w formie dyskusji

Share
Rezultat Idealny

Prowadzę właśnie szkolenie z TRIZ, 16 inżynierów na sali i po raz kolejny zadziwiony jestem siłą jednego prostego narzędzia – Rezultatu Idealnego [inne nazwy: Ideał, Cel Idealny lub Idealny Wynik

Share