TRIZ, czyli stojąc na ramionach olbrzymów

Gdy James Watt przyszedł na świat, Thomas Newcomen, twórca pierwszego silnika parowego, już dawno nie żył. Watt nie znał się na silnikach parowych, a jedynie na konstruowaniu przyrządów optycznych. Gdy

Share
Kąt Natarcia

Poznaj twórcę TRIZ - Henryka Altszullera od innej strony. Zobacz jakie miał pióro jako autor opowiadań, wczuj się w historię młodzieńczych lat tego genialnego badacza wynalazczości.

Share
Biografia Altszullera

Altszullera poznałem w 1955 roku. Wrócił z Gułagu rok wcześniej. Do tego czasu widywałem go z „najładniejszą dziewczyną w Baku”. Jego mądra twarz zachowała się w mojej pamięci. Poznał nas ze sobą mój kolega z wydziału, który siedział z nim w Workucie. Zaprzyjaźniliśmy się i często spotykaliśmy się do 1979 roku, dopóki nie wyjechałem z ZSRR...

Share