Maraton TRIZ – jak do tego doszliśmy, czyli krótko o historii powstania