SZKOLENIA OTWARTE

Szkolenia na różnych poziomach zaawansowania

SZKOLENIA DLA FIRM

Dedykowane szkolenia
„szyte na miarę”

TRIZ ON THE JOB

Warsztat dla Twojego zespołu,
w trakcie którego rozwiążemy
konkretny problem z Waszej pracy

Z naszych rozwiązań TRIZ skorzystali m.in.:

Zapytaj o szczegóły

Agnieszka Graszewicz
Koordynator zapytań
agraszewicz@oditk.pl
58 326 24 51

SZKOLENIA
OTWARTE

Szkolenia otwarte realizujemy w ramach Maratonów TRIZ, 5-dniowych wydarzeń szkoleniowo-warsztatowych, które odbywają się w różnych miastach w Polsce.

Najbliższy MARATON TRIZ obędzie się w dniach 3-7 czerwca 2019 w Warszawie.
MARATON SKŁADA SIĘ Z TRZECH MODUŁÓW:
TRIZ BASIC
szkolenie podstawowe
3-4 czerwca 2019
Warszawa
TRIZ TEAMWORK
warsztat
5 czerwca 2019
Warszawa
TRIZ TRENDY
szkolenie zaawansowane
6-7 czerwca 2019
Warszawa

Można wziąć udział w całym Maratonie lub w wybranych modułach.
Połączenie modułów w ramach jednego Maratonu to korzystniejsza cena!

SZKOLENIA
DLA FIRM

Dedykowane szkolenia wewnątrzfirmowe. Badamy potrzeby i przygotowujemy plan szkoleniowy tak, by osiągnąć cele Klienta.

REALIZUJEMY SZKOLENIA DEDYKOWANE Z ZAKRESU:
 • TRIZ Basic – szkolenie podstawowe z TRIZ
 • TRIZ Teamwork –  warsztat czystej praktyki
 • TRIZ Trimming – szkolenie zaawansowane z Analizy Funkcji i Trimmingu, skoncentrowane na inżynierskim upraszczaniu i redukcji kosztów
 • TRIZ Trendy – szkolenie zaawansowane z trendów rozwoju I krzywej „S”, które skupia się na rozwoju produktów
 • DFA – szkolenie z Design For Assembly, projektowania pod montaż
 • DFM – szkolenie z Design For Manufacturing – projektowania pod wytwarzanie
 • TRIZ Ultra – szkolenie z zaawansowanych narzędzi TRIZ
 • Design Thinking – szkolenie podstawowe
 • SIT (Systematic Inventive Thinking) – szkolenie podstawowe zgodne z SIT
DEDYKOWANE SZKOLENIA WEWNĄTRZFIRMOWE:
 • odnoszą się do specyfiki organizacji Klienta, wykorzystują przykłady z codziennej pracy uczestników,
 • umożliwiają omówienie kwestii poufnych,
 • są realizowane w terminie i lokalizacji wskazanych przez Klienta,
 • dają oszczędności – koszt szkolenia już dla pięcioosobowej grupy jest niższy niż ich uczestnictwo w szkoleniu otwartym.
SZKOLENIA W FORMULE DEDYKOWANEJ POLECAMY SZCZEGÓLNIE DLA:
 • Zespołów rozwiązujących problemy techniczne
 • Zespołów zajmujących się rozwojem produktów
 • Kadry zarządzającej, która dzięki udziałowi w szkoleniu oceni przydatność TRIZ w swojej organizacji

Zobacz relację z dedykowanego szkolenia TRIZ dla Grupy LOTOS
www.triz.oditk.pl/ucze-sie-dla-lotosu-reportaz-ze-szkolenia-triz-basic/

TRIZ
ON THE JOB

Od analizy sytuacji, poprzez generowanie przełomowych pomysłów do selekcji i opracowania planu realizacji najlepszych rozwiązań.

TRIZ ON THE JOB to warsztat, w trakcie którego wspólnie rozwiążemy problem techniczny, zgłoszony przez Wasz zespół. Dzięki narzędziom TRIZ wypracujemy rozwiązanie wskazanej kwestii technicznej czy organizacyjno-technicznej. Warsztat najczęściej jest odpowiedzią na problemy w obszarach:

 • produkcji,
 • ograniczania kosztów,
 • projektowania,
 • utrzymania ruchu,
 • regeneracji bądź wdrażania nowych wyrobów.
PRZEBIEG WARSZTATU

Uczestnikami warsztatu są pracownicy Klienta, znający problem i specyfikę sytuacji. Nasz Ekspert moderuje ich pracę w taki sposób, by dzięki narzędziom TRIZ znaleźli rozwiązania, których wcześniej nie byli w stanie dostrzec. Co ważne, wypracowane rozwiązania zwykle korzystają z obecnych zasobów Klienta.

CZAS TRWANIA

Od 1 do 3 dni, zależnie od złożoności problemu i celu, który ma zostać osiągnięty.

EFEKT

Rezultatem TRIZ ON THE JOB jest wypracowanie rozwiązania konkretnego problemu oraz założeń do jego wdrożenia. Uczestnicy określają działania, osoby za nie odpowiedzialne oraz terminy realizacji. Oszczędności, które generują rozwiązania sięgają nawet kilkuset tysięcy złotych!