TRIZ BASIC

TRIZ
BASIC

1. Wprowadzenie do tematyki TRIZ w wersji Oxford Creativity
 • Jak pozyskują rozwiązania najlepsi?
 • Co powoduje, że nasza pomysłowość się zatrzymuje?
 • Źródła inercji w myśleniu.
 • Pięć poziomów innowacyjności.
 • Zalety i wady burzy mózgów.
 • Do czego najbardziej nadaje się TRIZ.
 • TRIZ, czyli dostarczanie więcej – za mniej.
 • Źródła i obecne zastosowanie TRIZ.
 • Humor, praca zespołowa, przyjazny język – jako założenia lekkiego TRIZ.
2. 40 zasad inwencyjnych (chwytów)
 • Różnica pomiędzy koncepcjami a pomysłami na rozwiązania.
 • Pryzmat TRIZ – „zaoszczędź na wymyślaniu koła od nowa”.
 • Przeskoczenie nawykowej metody „prób i błędów”.
 • Krótkie przedstawienie 40 zasad – jak używać ich w praktyce.
 • Czym są sprzeczności, jak w praktyce je odnajdywać.
 • Zasady rozdziału dla sprzeczności fizycznych.
 • Macierz 39 parametrów dla sprzeczności technicznych.
 • Zastosowanie 40 zasad do rozwiązywania sprzeczności fizycznych i technicznych.
3. Pojęcie rozwiązania / systemu idealnego
 • Czym jest rozwiązanie idealne?
 • Jak powiedział Da Vinci „zanim zaczniesz, pomyśl o zakończeniu”.
 • Równanie systemu idealnego wobec korzyści, kosztów i szkód.
 • Praktyczne sposoby na poszukiwanie rozwiązania idealnego.
 • Systemu nie ma, a jednak funkcja jest spełniona.
 • Rozwiązanie idealne do ignorowania lub ujarzmiania ograniczeń.
4. Myślenie w czasie i skali
 • Przedstawienie i przećwiczenie narzędzia „9 okien”.
 • Zastosowania „9 okien” w praktyce TRIZ.
 • Analiza sytuacji problemu w skali i czasie.
 • Użycie „9 okien” dla ryzyk, zasobów, analizy problemu, ograniczeń i mapowania rozwiązań.
5. Sprytne użycie zasobów
 • Nie tylko materialne zasoby – użycie pól.
 • Zastosowanie „9 okien” do wyszukiwania zasobów, o których normalnie nikt by nie pomyślał.
 • Czy szkodliwe zasoby można zamienić na korzystne?
 • Darmowe zasoby, czyli w czym TRIZ jest najlepszy.
6. Programowanie językiem – jak sobie pomóc
 • Naprowadzanie użyciem języka.
 • Jak tego nie robić?
 • Nawyki językowe przy rozwiązywaniu problemów.
 • Jak poszukiwać inspiracji w Internecie.
7. Definiowanie problemu
 • Piramida: korzyść główna, korzyści, funkcje, system i zasoby.
 • Co z kiepsko zdefiniowanymi problemami?
 • Narzędzie 5W+2H
8. Algorytm postępowania
 • Prosty i działający algorytm rozwiązywania problemów.
 • Teoria bez praktyki? – nigdy. To ma działać.
 • Rozwiązywanie problemów przywiezionych przez uczestników.
9. Podsumowanie i zakończenie szkolenia
 • Podsumowanie zagadnień omówionych podczas szkolenia.
 • Wytyczenie obszarów do pracy.
 • Sesja informacji zwrotnej – „follow up”.
TRENER
Michał Hałas

Gospodarz Maratonu TRIZ, Trener, Konsultant

Ceniony za otwieranie myślenia. Szkolenia, które prowadził często były przełomowym wydarzeniem w karierach uczestników. W TRIZ fascynuje go możliwość dostarczania prostych rozwiązań do trudnych problemów i przełamywanie fiksacji. …więcej