TRIZ TRENDY

powrót

TRIZ
TRENDY

1. TRENDY ROZWOJU SYSTEMÓW TECHNICZNYCH
 • Definicja i hierarchia trendów
 • Znaczenie i użycie krzywej S
 • Omówienie trendów:
  – Trend zwiększania wartości według Krzywej – S
  – Trend zwiększania kompletności komponentów systemu
  – Trend zwiększania stopnia uproszczania i 3 subtrendy: redukcji subsystemów, redukcji operacji oraz redukcji komponentów o najmniejszym znaczeniu
  – Trend przejścia do nadsystemu i 4 subtrendy: zwiększania stopnia zróżnicowania parametrów, zwiększania stopnia zróżnicowania głównych funkcji oraz zwiększania stopnia integracji kilku systemów, zwiększenia liczby integrowanych systemów.
  – Trend zwiększania przepływu i 2 subtrendy: zwiększania użytecznych przepływów, ograniczania negatywnych przepływów.
  – Trend zwiększania koordynacji i 4 subtrendy: koordynacji kształtu, rytmu, materiału i akcji.
  – Trend zwiększania kontrolowalności i 2 subtrendy: zwiększania poziomu kontrolowalności, zwiększania ilości kontrolowanych systemów
  – Trend zwiększania użyteczności i 4 subtrendów: zwiększania stopnia użyteczności produktu, kompozycji, wewnętrzej struktury, funkcji

2. MAPOWANIE PRZYSZŁOŚCI
 • Analiza Parametrów Głównej Wartości – MPV (Main Parameters of Value)
 • Krzywa-S: fazy i rekomendacje
  – Analiza krzywej –S, fazy: początkowa, gwałtownego wzrostu, stabilizacji i śmierci
  – Faza początkowa – oznaki, wskaźniki, rekomendacje
  – Faza gwałtownego wzrostu – oznaki, wskaźniki, rekomendacje
  – Faza stabilizacji – oznaki, wskaźniki, rekomendacje
  – Faza „śmierci” – oznaki, wskaźniki, rekomendacje
  – Dodatkowa faza „reinkarnacja”
  – Paradygmaty i ich zmiana (potencjalne szanse oraz zagrożenia)

 • Analiza przepływów
 • Analiza patentów – kierunki rozwojów
 • Budowanie wykresów radarowych i przygotowanie scenariuszy na przyszłość.
Trener - jeden z najbardziej doświadczonych w temacie trendów TRIZ praktyków w Polsce.