Korzeń Sprzeczności (Root Conflict Analysis, RCA+): Ustrukturalizowane problemy i mapowanie sprzeczności